Close

Konsultaation ammattilainen

HR-Pro Consultatione Oy on vuonna 2007 perustettu työyhteisöjen kehittämiseen erikoistunut konsulttiyritys.

Ydinosaamisalueet:

  • johdon ja esimiesten työnohjaus ja konsultaatio
  • johtoryhmien valmennus ja laboratorio
  • kriisikonsultaatio ja -työnohjaus
  • organisaatioiden muutos ja muutostuki
  • strateginen talousohjaus ja talousanalyysit
  • työtehtävän ja työroolin tutkiminen (työminän ja sisäisen minän integraatio)

Ajankohtaista:

Palvelumme

Alla on kuvailtu osaamisalueitamme:

Erikoisosaamisemme perustuu systeemiseen viitekehykseen. Reflektiivinen tutkiminen ja työstäminen voidaan kohdistaa siten organisaatiosysteemin eri osiin ja alasysteemeihin.

Monipuolinen asiantuntemuksemme ja pitkä työkokemuksemme mahdollistaa tuloksellisen työskentelyn niin suurten organisaatioiden kuin yksittäisten toimijoiden kanssa.

Työskentely voidaan kohdistaa johtajuuteen ja esimiestyöskentelyyn, työryhmiin ja tiimeihin sekä yksittäisiin toimijoihin. Tutkimisen kohde voi olla perustehtävä, tavoitteet ja strategia, johtajuus, toimintarakenteet, työroolit ja vuorovaikutus.

Olemme tukeneet organisaatioiden muutosta ja kehittämistä sekä johtajuutta aina valtakunnallisista SOTE-järjestelyistä aina yksittäisten esimiesten jaksamiseen roolissaan.


Ota yhteyttä!

Osoitteet ja puhelinnumerot löydät Yhteystiedot-sivulta.