Close

25.10.2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen talousvaikutusten arviointi

Valtioneuvoston kanslia ja NHG (alihankkijana HR-Pro Consultatione Oy) sopivat huhtikuussa 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen talousvaikutusten arvioinnista. Hankkeessa toteutettiin:

  • tarkastelu uudistuksen kustannusvaikutusten ilmenemismekanismeista ja euromääräisistä vaikutuksista,
  • tarkastelu siitä, millä toimenpiteillä haluttuihin kustannusten kasvua hillitseviin vaikutuksiin voidaan päästä sekä
  • arvioita erikoissairaanhoidon ja sote-päivystyksen uudistamisen vaikutuksista kustannusten kasvun hillinnässä.

Hankkeen loppuraportti ”Sote-palveluiden kehittämis- ja säästöpotentiaalin arviointi” löytyy Valtioneuvoston kanslian sivuilta: selvitys-ja tutkimustoiminta, vuoden 2016 hankkeet.

Hankkeeseen liittyen laadittiin erillinen ”Selvitys kuntien kiinteistöriskistä Sote-uudistuksessa”. Toteuttajat NHG Consulting, HR-Pro Consultatione Oy. Raportin tiivistelmä on VM:n sivuilla.

Riikka-Leena Leskelän välittämä palaute VM:stä: ” Kävin esittelemässä loppuraporttimme VM:ssä omaisuustyöryhmän kokouksessa. Vastaanotto oli hyvä (niinkuin itseasiassa Kuntaliitossakin!) ja puheenjohtaja Helena Tarkka lähetti teille erikseen kiitokset erittäin hyvästä ja nopeasti toteutetusta työstä.”

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/selvitys-sote-uudistuksen-vaikutuksista-kuntien-kiinteistoihin