Close

Organisaatiokonsultaatio / Seppo Ruotsalainen

 

  • vaativan erityistason kognitiivinen psykoterapeutti
  • työnohjaaja, organisaatiokonsultti (Organisaatiodynamiikka / FINOD)
  • psykologin tehtävissä ammatinvalinnanohjaajana, kehitysvammahuollossa, psykiatriassa, yleissairaalassa, puolustusvoimissa sekä kouluttajana sosiaali-pedagogisessa keskuksessa
  • työnohjauksia ja konsultaatioita yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
  • työnohjaajana, organisaatiokonsulttina ja kouluttajana lukuisissa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa
  • johtajana ja kouluttajana useissa työnohjaajakoulutuksissa (mm. Kanta-Hämeen kesäyliopisto, TYT ja Metanoia)
  • konsulttina PohTo:n, Organisaatiodynamiikan ja Metanoia Instituutin Tavistock-organisaatiotapahtumissa

seppo_ruotsalainen

Työssäni käytän kognitiivista ja psykodynaamista lähestymistapaa yhdistettynä organisaatioiden systeemiteoreettiseen viitekehykseen.
Lukuisia julkaisuja kognitiivisesta psykoterapiasta ja organisaatiokonsultaatiosta, kuten: Kognitiivisen psykoterapian teoriat ja menetelmät organisaatiokonsultaatiossa: integraatio tutkivaan työotteeseen. Kirjassa Harri Hyyppä, Leila Keskiluopa, Seppo Ruotsalainen: ”Ettemme olisi kuin lampaat”. Syventäviä tekstejä organisaatioiden psykodynamiikasta ja tutkivasta työotteesta. Metanoia instituutti 2005.

Yhteystiedot:

puh. 040 566 1650, sepporuotsalainen.proc@gmail.com

 

Vastaanotto:

Rauhankatu 3 C 11, 13100 Hämeenlinna (Hyvän Olon Voimala)

Hämeenkatu 25 A, 33210 Tampere (Mentoria Oy)